ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 215.000,00 IDR
1 سال
.net
Rp. 225.000,00 IDR
1 سال
Rp. 225.000,00 IDR
1 سال
Rp. 235.000,00 IDR
1 سال
.id
Rp. 245.000,00 IDR
1 سال
Rp. 245.000,00 IDR
1 سال
Rp. 245.000,00 IDR
1 سال
.xyz sale!
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 215.000,00 IDR
1 سال
.review sale!
Rp. 99.000,00 IDR
1 سال
Rp. 124.000,00 IDR
1 سال
Rp. 124.000,00 IDR
1 سال
.org
Rp. 185.000,00 IDR
1 سال
Rp. 185.000,00 IDR
1 سال
Rp. 185.000,00 IDR
1 سال
.click
Rp. 178.000,00 IDR
1 سال
Rp. 178.000,00 IDR
1 سال
Rp. 188.000,00 IDR
1 سال
.info
Rp. 225.000,00 IDR
1 سال
Rp. 225.000,00 IDR
1 سال
Rp. 225.000,00 IDR
1 سال
.web.id
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
.co.id
Rp. 365.000,00 IDR
1 سال
Rp. 365.000,00 IDR
1 سال
Rp. 385.000,00 IDR
1 سال
.my.id
Rp. 14.000,00 IDR
1 سال
Rp. 15.000,00 IDR
1 سال
Rp. 15.000,00 IDR
1 سال
.or.id
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 75.000,00 IDR
1 سال
.ac.id
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 75.000,00 IDR
1 سال
.sch.id
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 65.000,00 IDR
1 سال
Rp. 75.000,00 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp. 52.000,00 IDR
1 سال
Rp. 52.000,00 IDR
1 سال
Rp. 52.000,00 IDR
1 سال
.biz
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
.biz.id
Rp. 15.000,00 IDR
1 سال
Rp. 15.000,00 IDR
1 سال
Rp. 55.000,00 IDR
1 سال
.top
Rp. 165.000,00 IDR
1 سال
Rp. 165.000,00 IDR
1 سال
Rp. 165.000,00 IDR
1 سال
.us
Rp. 125.000,00 IDR
1 سال
Rp. 125.000,00 IDR
1 سال
Rp. 125.000,00 IDR
1 سال
.cc
Rp. 329.000,00 IDR
1 سال
Rp. 329.000,00 IDR
1 سال
Rp. 329.000,00 IDR
1 سال
.in
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
Rp. 220.000,00 IDR
1 سال
.tv
Rp. 435.000,00 IDR
1 سال
Rp. 435.000,00 IDR
1 سال
Rp. 435.000,00 IDR
1 سال
.asia
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
Rp. 195.000,00 IDR
1 سال
.news
Rp. 335.000,00 IDR
1 سال
Rp. 335.000,00 IDR
1 سال
Rp. 335.000,00 IDR
1 سال
.win sale!
Rp. 56.000,00 IDR
1 سال
Rp. 56.000,00 IDR
1 سال
Rp. 56.000,00 IDR
1 سال
.tours
Rp. 740.000,00 IDR
1 سال
Rp. 740.000,00 IDR
1 سال
Rp. 740.000,00 IDR
1 سال
.co
Rp. 460.000,00 IDR
1 سال
Rp. 460.000,00 IDR
1 سال
Rp. 460.000,00 IDR
1 سال
.work
Rp. 82.000,00 IDR
1 سال
Rp. 82.000,00 IDR
1 سال
Rp. 82.000,00 IDR
1 سال
.one
Rp. 152.000,00 IDR
1 سال
Rp. 152.000,00 IDR
1 سال
Rp. 165.000,00 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains